Σε υψηλά επίπεδα οι online πωλήσεις στην Ελλάδα


    Με βάση τα ευρήματα της “Global Connected Commerce Survey” που πραγματοποίησε η Nielsen το 3ο τρίμηνο του 2016, οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό δηλώνουν ότι επιλέγουν το διαδίκτυο ως μέσο για τις αγορές τους κυρίως για υπηρεσίες ή διαρκή αγαθά. Πιο συγκεκριμένα, το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι...